صندوقدار خانم یا اقا پاره وقت جهت فست فود

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شیفت روز از ساعت ۱۲ الی ۱۸ شیفت بعداز ظهر ۱۸الی ۲۴

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی