صندوقدار هایپرمارکت، شیفت شب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر صندوقدار برای کار در هایپرمارکت دعوت به برای شیفت شب تا صبح
با حقوق مزایای خوب دعوت به همکاری
با جا خواب و وعده غذایی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار هایپرمارکت، شیفت شب” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات