صندوق دار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم پر انرژی برای صندوق نیروی پر انرژی و جوان خانم تمام وقت و نیمه وقت(عصر) شیفت عصر (خانم)از ساعت ۱۷ تا ۲۳:۴۵ مسلط و فن بیان بالا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوق دار – استخدام فوری” به ما بگویید