صندوق دار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک صندوقدار اشنا به. حسابداری نیمه وقت ۵ الی الی ۱۰ تمام وقت ۱۲ الی ۱۰ اشنا به افیس و برنامه حسابداری (ترجیحا حسابداری دشت) ارسال رزومه به شماره ذیل و تعیین قرار مصاحبه با حسابدار مجموعه  فروش لوازم موسیقی حقوق ثابت و پاداش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوق دار – استخدام فوری” به ما بگویید