فروشنده آقا برای پوشاک نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی فروشنده آقا برای فروشگاه پوشاک راینو نیازمندیم

فروشنده آقا شعبه سیدخندان
شرایط: حقوق وزارت کار+بیمه+پاداش
روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته با سابقه
سن تا ۳۰سال
آدرس:سیدخندان ضلع جنوب غربی پل خیابان میرمطهری پلاک ٦٠⁣⁣⁣⁣
تلفن:********-٠٢١⁣⁣⁣⁣
✅ ⁣⁣⁣⁣لطفا فقط تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده آقا برای پوشاک نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات