فروشنده با حقوق ثابت در یک فروشگاه معتبر پوشاک در ونک – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با روابط عمومی بالا

خوش برخورد

حداقل یک سال سابقه کاری

ساعات کاری

هر روز هفته 3/30 عصر الی 9/30 شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده با حقوق ثابت در یک فروشگاه معتبر پوشاک در ونک – استخدام فوری” به ما بگویید