فروشنده برای مزرعه موبایل در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده  آقا و خانم

جهت فروش نقد و اقساطی موبایل و کامپیوتر و جانبی

لطفاً افراد با هوش و استعداد تماس بگیرند

تسلط کامل به نرم افزار آسان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده برای مزرعه موبایل در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید