فروشنده تمام وقت و نیمه وقت جهت همکارى در مزون

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادى پرسنل آقا و خانم با سابقه فروشندگى به صورت پاره وقت.نیمه وقت جهت همکارى در مزون مینیمال نیازمندیم.فروشنده-تمام-وقت-و-نیمه-وقت-جهت-همکارى-در-مزون–62e90d56214b36001c2e3887

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی