فروشنده تمام وقت و نیمه وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی فروشنده آقا و خانوم جهت همکاری در فروشگاه پوشاک زنانه واقع در ۷حوض نارمک نیازمندیمفروشنده-تمام-وقت-و-نیمه-وقت–62e901c9214b36001c2de980

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی