فروشنده جهت فروشگاه بهداشتی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم یا آقا شیفت به صورت نیمه وقت و تمام وقت حقوق ثابت + پورسانت از فروش حداقل حقوق ٥ م فضای کاری خوب حداکثر سن ٣٥ سال

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده جهت فروشگاه بهداشتی – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات