فروشنده جهت فروشگاه پوشاک

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک همکار آقا یا خانم جهت اداره فروشگاه پوشاک مدرن و معتبر واقع در خیابان جمهوری نیازمندیم .متعهد و مسئولیت پذیر به صورت پاره وقت با حقوق از۶/۵۰۰۰۰۰ تومان ت******************* بیمه.
هر روز از ۱۷ الی ۲۲ جمعه ها یک در میان ۱۰ الی ۲۱
تماس فقط از ۹ صبح الی ۱۳

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی