فروشنده حرفه ای و مودب با حقوق مناسب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند فروشنده ماهر و مودب و خوش اخلاق و متشخص به جهت صنف پوشاک مردانه به صورت حراجی نیازمندیم
ساعت کاری تمام وقت : 10.30/22.30
دو روز در ماه مرخصی
حقوق مناسب به افراد حرفه ای و مودب داده میشود
ساعت کاری پاره وقت :16/22.30
پوشش مناسب محل کسب بسیار مهم است
حداکثر سن فروشنده 30سال
امکان اسکان درشب داخل مغازه نداریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی