فروشنده خانم تمام وقت و پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده ی فعال خانم برای مغازه ی لباس زیر با حقوق مکفی

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم تمام وقت و پاره وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات