فروشنده خانم جهت فروش حضوری وتلفنی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم جوان با حقوق ثابت وپور سانت ودرصد از فروش ساعت کاری ۹تا ۶ کاشی وسرامیک نیازمندیم

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم جهت فروش حضوری وتلفنی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات