فروشنده خانم جهت پوشاک زنانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک فروشنده خانم جهت کار در بوتیک زنانه با شرایط:

شنبه،یکشنبه،دوشنبه،جمعه نیمه وقت ۱۰ الی ۱۷

سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه تمام وقت ۱۰ الی ۲۲

۲۰ الی ۳۸ سال مجرد و خوش برخورد

ماهی دو روز مرخصی

بالاتر از فلکه سوم پاساژ نارسیس ….

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم جهت پوشاک زنانه – استخدام فوری” به ما بگویید