فروشنده خانم در فروشگاه پوشاک برند

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند خانم برای کار در فروشگاه پوشاک
کار به صورت تمام وقت از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۰ شب در منطقه ۲۲ تهران می‌باشد.
حقوق ۸ میلیون به بالا ماهانه + مزایا + یک روز تعطیلی در هفته با هماهنگی قبلی
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی