فروشنده خانم در لباس زیر زنانه در پاساژ بوستان

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به فروشنده لباس زیر زنانه در پاساژ بوستان برای ۳ تا ۴ روز در هفته به صورت تمام وقت یا نیمه وقت و روزهای جمعه فول نیازمندیم در صورت تمایل به همکاری لطفا تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی