فروشنده خانم در نمایندگی‌سامسونگ سیوان سنتر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی خانم مجرب و مجرد جهت کار در نمایندگی سامسونگ شرق تهران پاساژ سیوان به صورت تمام و یا نیمه وقت با حقوق و مزایای بالا نیازمندیم
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرین

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی