فروشنده خانم نیمه وقت و تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم در فروشگاه لباس مجلسی
ساعت کار تمام وقت:۱۰:۳۰تا ۲۱:۳۰
هفته ای یک روز مرخصی
حقوق برای ماه اول ۶میلیون تومان
از ماه دوم پورسانت + درصد
نیمه وقت: ساعت کاری ۱۵:۳۰ تا ۲۱:۳۰
حقوق برای ماه اول ۳ میلیون تومان….

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم نیمه وقت و تمام وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات