فروشنده خانم نیمه وقت پوشاک – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی همکار خانم جهت همکاری در فروشگاه پوشاک زنانه به صورت نیمه وقت با شرایط مناسب و‌حقوق مکفی نیازمندیم.

شیفت صبح : ۱۰ الی ۱۶ پایه حقوق ۳ میلیون تومان

شیفت عصر : ۱۷ الی ۲۲ پایه حقوق ۴ میلیون تومان

شیفت عصر :۱۶ الی ۲۱ پایه حقوق ۴ میلیون تومان

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم نیمه وقت پوشاک – استخدام فوری” به ما بگویید