شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی فروشنده خانم به صورت نیمه وقت جهت فعالیت در لباس فروشی مجلسی زنانه واقع درامامزاده حسن مرکز خرید عقیق با ساعت کاری ۴ بعد از ظهر تا ۹:۳۰دقیقه شب با۲ روز مرخصی در ماه نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی