شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم نیمه وقت جهت فروشندگی پوشاک زنانه در مجتمع تجاری میلادنور شیفت صبح به اضافه پنج شنبه و جمعه تمام وقت سفته جهت تضمینفروشنده-خانم-نیمه-وقت–62ea432a214b36001c4ecd64

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی