فروشنده خانم و آقا – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی فروشنده خانم وآقا جهت همکاری در مانتوسرا نیازمندیم (به صورت نیمه وقت ) ساعت کاری صبح ٩ الی١٤:٣٠ ساعت کاری بعد ظهر ١٤:٣٠ الی٢١:٣٠ با حقوق مکفی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم و آقا – استخدام فوری” به ما بگویید