شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت کاری با بقیه همکاران خانم
قابل هماهنگی و تغییر هست
درصورت مهارت در فروش و روابط عمومی بالا حقوق از روز اول افزایش پیدا می‌کند
سه روز ازمایشی
روزهای آزمایشی جزو روزکاری درنظر گرفته میشود
رزومه ارسال شود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم پاره وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات