فروشنده خانم پوشاک نیمه وقت و تمام وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به همکار خانم در فروشگاه پوشاک نیازمندیم .ساعت کاری نیمه وقت ۱۰ الی۴ و ۳ الی ۱۰ شب و ساعت کاری تمام وقت ۱۰ الی۲۲ حقوق و مزایا عالی پورسانت از فروش . سن بین ۲۰ الی ۳۰ مجرد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم پوشاک نیمه وقت و تمام وقت – استخدام فوری” به ما بگویید