شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشند خانم برای پوشاک زنانه. تمام وقت یا پاره وقت. حقوق ثابت و درصدی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات