شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانم جهت کار در غرفه کتاب فروشی به صورت پاره وقت نیازمندیم.
پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل، تعطیل می باشد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات