شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانوم با ظاهر اراسته ترجیحا تا ۳۰ سال جهت همکاری در بازار تهران نیازمندیم. با تشکر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانوم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات