فروشنده شال و روسری-نیمه وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک همکار خانم به صورت نیمه وقت در فروشگاه شال و روسری نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده شال و روسری-نیمه وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات