فروشنده عینک آفتابی و طبی پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

برای یادگیری اموزش داده میشود با حقوق به مدت ۲الی ۳ روز
پاره وقت ۱۰ تا ۱۶
برای تماس بعد ۱۶ تماس بگیرین

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی