فروشنده فروشگاه لوازم آرایشی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم با ظاهری آراسته برای فروشندگی در یک لوازم آرایشی به صورت پاره وقت نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی