فروشنده قاب و جانبی موبایل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام ب یک فروشنده جهت فروش قاب و لوازم جانبی موبایل نیازمندیم
ب صورت نیمه وقت ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی