فروشنده لبنیاتی نیازمندیم (شیفت شب)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده با تجربه برای کار در لبنیاتی
حداقل ۲۳ سال
ساعت کاری از ساعت ۱۳ الی ۲۳

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده لبنیاتی نیازمندیم (شیفت شب)” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات