فروشنده لوازم جانبی موبایل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به فروشنده حرفه ایی ( آقا یا خانم ) با نظم برای صنف لوازم جانبی موبایل نیازمندیم
❌سن ۱۸ تا ۲۵ سال ❌

❌برای ایستگاه متروی علی آباد ❌

ساعت کاری نیمه وقت می باشد
شیفت صبح
ساعت کاری ۸ صبح الی ۱۵

شیفت دوم
۱۵ الی ۲۲
حقوق ماهیانه ۴ تا ۶ میلیون + (تارگت روزانه )

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی