فروشنده ماهر برای فروشگاه پوشاک مردانه در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر فروشنده ماهر برای فروشگاه پوشاک با حقوق و مزایا عالی در تهران (محدوده بازار) نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده ماهر برای فروشگاه پوشاک مردانه در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید