فروشنده مواد غذایی با حقوق تا 8 میلیون تومان در یک فروشگاه در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشندگی در غرفه قهوه و پاستیل

ساعات کاری

تمام شیفت از 8 صبح تا 9:30 شب و نیم شیفت از4 و نیم بعد از ظهر تا 9:30 شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده مواد غذایی با حقوق تا 8 میلیون تومان در یک فروشگاه در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید