شرایط مدنظر آگهی دهنده

مجموعه کافه قنادی بهنان فیدار دعوت به همکاری می نماید

نیاز فوری به فروشنده بخش نان و قنادی
فن بیان خوب و رفتار محترمانه
توانمند در مدیریت مراجع کنندگان
شیفت های کاری به شکل چرخشی
محل سکونت نزدیک به محل کار باشد
حقوق و مزایای وزارت کار
درصورت داشتن شرایط ذکر شده امکان همکاری به شکل پاره وقت ها میباشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده نان و شیرینی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات