شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده نیمه وقت اکسسوری
هفته ای یک روز مرخصی
دارایه پورسانت و حقوق ثابت
برایه شیفت صبح یا عصر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده نیمه وقت خانم” به ما بگویید