فروشنده نیمه وقت در ۲ غرفه موبایل و لباس زیر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دو نیروی جوان جهت کار در غرفه لباس زیر زنانه و غرفه موبایل نیروی کار جهت کار در غرفه لباس زیر حتما خانم باشد نیروی کار جهت کار در غرفه در غرفه موبایل فرقی نمیکند -دارای نظم -دارای رفتار مناسب -امکان تعویض شیفت به صورت چرخشی هم می‌باشدفروشنده-نیمه-وقت-در-۲-غرفه-موبایل-و-لباس-زیر–62e90388214b36001c2df522

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی