فروشنده نیمه وقت و تمام وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

چند نفر فروشنده خانم و اقا جهت همکاری به صورت تمام وقت نیازمندیم

ساعت کاری تمام وقت ۱۰ صبح تا ۲۱:۳۰

نیمه وقت ۱۵ تا ۲۱:۳۰

محدوده چهاراه کوکا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده نیمه وقت و تمام وقت – استخدام فوری” به ما بگویید