فروشنده وصندوقدار مواد غذایی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشگاه محصولات ارگانیک شعبه یوسف آباد
جهت شیفت عصر یا صبح
فروشنده آشنا به کار
دانشجو با هماهنگی ساعت کلاس
پاره وقت یک روز در هفته off
یک روز تمام وقت الباقی ساعت کاری ۹ صبح تا ۴
شیفت عصر ۴ الی ۹.۳۰ شب
شیفت چرخشی میباشد
حداکثر سن ۳۰ سال
رزومه ارسال بفرمایید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی