فروشنده و صندوقدار برای یک فروشگاه زنجیره ای معتبر در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوقدار  تعداد محدودی خانم و آقا

سن زیر 35 سال

داشتن کارت پایان برای اقایان

داشتن حداقل مدرک دیپلم

دریافتی حقوق 6 میلیون الی 10 میلیون با ارتقای شغلی تا سمت سرپرستی

بیمه از روز اول +بیمه تکمیلی

7 روز مرخصی در ماه (یک روز در هفته آف +2/5 روز مرخصی در ماه)

تمامی مرخصی ها با حقوق

اعزام به نزدیکترین فروشگاه منطقه سکونت خود

امنیت شغلی بالا و محیطی امن

فروشنده

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده و صندوقدار برای یک فروشگاه زنجیره ای معتبر در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات