شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی فروشنده خانم و اقا و یک صندوق دار خانم جهت کار در شعب فروشگاه کامیرو نیازمندیم. همراه بیمه و مزایا , برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید. تمام وقت و نیمه وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی