فروشنده پوشاک مردانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده نیمه وقت با حقوق مکفی نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک مردانه – استخدام فوری” به ما بگویید