شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده حرفه ای خانم پاره وقت از ساعت ۹/۴۵ صبح الی ۴عصر با نظم و انضباط و علاقه به کار و دلسوز نیازمندیم
محیطی کاملآ سالم و شرایط دسترسی محلی خوب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی