شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دو فروشنده ی حرفه ای
نیمه وقت و تمام وقت
محدوده ی فلکه اول تهرانپارس، پاساژ سپید
با ظاهری آراسته نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی