شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانم خوش برخورد
با روابط عمومی بالا
جهت کار در یک برند ایرانی
در محدوده پاسداران نیازمندیم
بازه سنی(۲۰ تا ۳۰ سال)
پاره وقت و تمام وقت
با حقوق‌و‌مزایا و بیمه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی