شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده جهت کار در قنادی محدوده تجریش به صورت تمام یا پاره وقت نیازمندیم********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی