شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی همکار خانم و آقا
به صورت تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم
ترجیحا ۱۸الی ۳۵
نیمه وقت:
حقوق ۶تا۸میلیون
ساعت کاری ۱۰ صبح الی ۴ عصر/۴عصر الی۱۰ شب
۲روز آخر هفته ۱۰ صبح تا ۲۱:۳۰
۱ روز در هفته مرخصی با حقوق

تمام وقت :
حقوق ۹تا۱۴میلیون با امکان افزایش
ساعت کاری ۱۰ صبح الی ۲۱:۳۰
یک روز در هفته مرخصی با حقوق
نزدیک مترو دروازه دولت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی