شرایط مدنظر آگهی دهنده

منظم و مسئولیت پذیر
فن بیان و ارتباط اجتماعی خوب
در تمامی سنین
تسهیلات و مزایا
ساعات کاری منعطف
سایر مزایا
حقوق توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات